Tavoitteet

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisten järjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden oikeuksien ja etujen hyväksi. Kansalaisten järjestönä MLL edistää lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä tasapainoisiksi ihmisiksi sekä lapsiperheiden hyvinvointia tarjoamalla vertaistukea ja luomalla osallistumismahdollisuuksia eri elämäntilanteissa. 

Lapsen etua ajavana vaikuttajajärjestönä MLL kehittää ja vahvistaa lapsuutta suojelevaa kasvatuskulttuuria. 

MLL tuo yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon ajanmukaista tietoa lasten, nuorten ja lapsiperheiden asemasta ja tarpeista. Tämä tieto koostuu paikallisyhdistysten kautta syntyvästä arjen tuntemuksesta, lasten, nuorten ja vanhempien kuulemisesta sekä yhteistyöverkostojen tutkimus- ja kehittämisosaamisesta. Vahvistetaan erilaisia yhteistyö- ja keskustelufoorumeja.


MLL Aviapoliksen paikallisyhdistys osana Mannerheimin Lastensuojeluliittoa 

MLL Aviapoliksen paikalliyhdistys kuuluu jäsenenä Mannerheimin Lastensuojeluliittoon ja MLL Uudenmaan piiriin käyttäen äänioikeutta liittokokouksissa ja piirin kokouksissa. MLL Aviapoliksen paikalliyhdistyksen toiminta perustuu MLL:n yleisiin toimintalinjauksiin ja toimintaa säätelee mm. yhdistyslaki.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 566 paikallisyhdistyksestä. Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä on jäseniä yli 90 000.

Jokainen Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisyhdistys tai osasto, piiri ja keskustoimisto ovat itsenäisiä rekisteröityjä yhdistyksiä, joilla on oma hallinto ja talous.