Kerhojen tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Aviapolis -paikallisyhdistys ry, Y-tunnus: 2680667-8, rekisterinumero: 206.442, puh: 044 516 0911, sähköposti: mll.aviapolis@gmail.com

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Marica Lonka, puh: 044 516 0911, sähköposti: mll.aviapolis@gmail.com


3.    Rekisterin nimi

Kerhojen osallistuja- ja tiedotusrekisteri


4.    Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään 

Ilmarix Oy (Y-tunnus: 2030873-1)
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Strömbergintie 8 D
00380 Helsinki
myynti@tietoverkko.fi
050 570 9353


SEKÄ


MLL Aviapolis Ry:n palkkaamat työntekijät (kerho-ohjaajat, kirjanpitäjät)


5.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

MLL Aviapoliksen yhdistys käsittelee henkilötietoja yhdistyksen kerhoon osallistumista varten. Kerhoon osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 
Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämisen sekä markkinointiin.


6.    Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Enimmäisaika tietojen säilyttämiselle on kaksi (2) vuotta ellei esimerkiksi kirjanpitolaki toisin määrää. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.


7.    Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

 Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallis¬tujia tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja tapahtumaan liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Re¬kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia tietoja: sähköposti, syntymäaika tai allergiatiedot.
Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot, joiden osalta käsittelyn suorittaa MLL:n Aviapoliksen yhdistys.


8.    Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta. 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä sekä kerhojen sidosryhmien kesken. Lisäksi rekis¬teritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen käsittelijälle.
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.   
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.


9.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.7.2018.
 

1.    Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Aviapolis -paikallisyhdistys ry, Y-tunnus: 2680667-8, rekisterinumero: 206.442, puh: 044 516 0911, sähköposti: mll.aviapolis@gmail.com

2.    Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Puheenjohtaja Marika Lonka, puh: 044 516 0911, sähköposti: mll.aviapolis@gmail.com


3.    Rekisterin nimi

Kerhojen osallistuja- ja tiedotusrekisteri


4.    Henkilötietojen käsittelijä, jolle henkilötietoja siirretään 

Ilmarix Oy (Y-tunnus: 2030873-1)
Yhteydenotot ja tiedustelut:
Strömbergintie 8 D
00380 Helsinki
myynti@tietoverkko.fi
050 570 9353


SEKÄ


MLL Aviapolis Ry:n palkkaamat työntekijät (kerho-ohjaajat, kirjanpitäjät)


5.    Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

MLL Aviapoliksen yhdistys käsittelee henkilötietoja yhdistyksen kerhoon osallistumista varten. Kerhoon osallistuminen edellyttää ilmoittautumista. 
Henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös uutiskirjeen lähettämisen sekä markkinointiin.


6.    Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen, rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Enimmäisaika tietojen säilyttämiselle on kaksi (2) vuotta ellei esimerkiksi kirjanpitolaki toisin määrää. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä. Niitä säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun määritelty säilytysaika on kulunut umpeen.


7.    Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

 Henkilöryhmät, joiden tietoja käsitellään, ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallis¬tujia tai markkinointiluvan antaneita.
Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa tapahtumaan ilmoittautuneen etu- ja sukunimi- sekä mahdollisia yhteystietoja ja tapahtumaan liittyviä muita tarpeellisia tietoja. Re¬kisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot saattavat sisältää myös seuraavia tietoja: sähköposti, syntymäaika tai allergiatiedot.
Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot, joiden osalta käsittelyn suorittaa MLL:n Aviapoliksen yhdistys.


8.    Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot ja laskutuksen tietokanta. 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä sekä kerhojen sidosryhmien kesken. Lisäksi rekis¬teritiedot siirretään tarvittaessa määritellylle henkilötietojen käsittelijälle.
Rekisterin suojauksen periaatteet 
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.   
Rekisterinpitäjä arvioi säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi rekisterinpitäjä huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Rekisterinpitäjä oikaisee tai hävittää tällaiset tiedot viipymättä.


9.    Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus tai muuttaa sitä. 
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. 
Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseensä kohdistuvia käsittelytoimia. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, jonka perusteella vastustaa käsittelyä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

10.   Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin, esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 31.7.2018.