Lukumummi ja -vaaritoiminta

LUKUMUMMIKSI TAI -VAARIKSI?


MLL Aviapoliksella on oma lukumummi Kartanonkosken koululla. Hän toimii kakkosluokan lukumummina. Lukumummimme palkittiin vuonna 2015 vuoden vapaaehtoisena. Koulut ovat kyselleet lisää lukumummeja tai -vaareja.

Kiinnostuitko toiminnasta? Ota yhteys:

MLL:n Uudenmaan Piirin yhdyshenkilö, Mia Montonen 

mia.montonen@mll.fi, 044-7426 000

tai
mll.aviapolis@gmail.com

 

LUKEMISEN SUJUVUUS

 • Suomessa lapset oppivat lukemaan tarkasti, mutta osa jää hitaiksi lukijoiksi
 • Tietämystä,välineitä ja menetelmiä lukemisen sujuvuuden tukemiseen on tarjolla niukasti
 • Sujuva lukeminen on tarkkaa, ilmeikästä, nopeaa ja automaattista.
 • Epäsujuva lukeminen taas hidasta, takertelevaa tai arvailevaa. Tästä seuraa helposti luetunymmärtämisen vaikeuksia, oppiaineiden opiskelun työläyttä sekä motivaatio- ja itsetunto-­ongelmia

LUKEMISEN SUJUVUUDEN TUKEMINEN

 • Lukemissujuvuutta voi harjoittaa monin eri keinoin, mutta tärkeintä on lukea paljon
 • Lukumummien ja -vaarien kanssa lukiessa lapsi saa sekä harjoitusta että mallin sujuvasta lukemisesta sekä lisäksi välitöntä palautetta ja mahdollisuuden keskustella luetusta

TOIMINNAN HYÖDYT

 • Lapset saavat lisää lukukokemuksia, kannustusta ja myönteistä palautetta sekä kontaktin toiseen sukupolveen
 • Seniori-­ikäiset pääsevät tutustumaan lasten lukutottumuksiin ja nykyajan koulumaailmaan
 • Koulut verkottuvat lähiyhteisön kanssa

KÄYTÄNNÖSSÄ
 

Lukumummi ja  –vaari–toiminta on tarkoitettu 2.-­6. luokkalaisille lapsille.

 

ENSIMMÄINEN TAPAAMINEN

 • Mummi/vaari ottaa opettajaan yhteyttä, ja sovitaan ensimmäisestä tapaamisesta
 • Opettaja esittelee mummille/vaarille koulua sekä oman luokkansa
 • Sovitaan säännöllisestä lukutuokioajasta (esim. kerran viikossa oppitunti) 
 • Sovitaan, kuinka kauan lukutuokiot kestävät. Suosituksena on, että ne kestäisivät ainakin pari kuukautta mielellään yhden lukukauden

ENNEN LUKUTUOKIOITA

 • Opettaja valitsee osallistuvat lapset: hitaita lukijoita tai lapsia jotka muuten tarvitsevat innostamista lukemiseen ja lisälukukokemuksia
 • Opettaja etsii yhdessä lasten kanssa sopivat kirjat
 • Opettaja varaa sopivan, mieluiten vakiotilan lukutuokioille
 • Opettaja tiedottaa oppilaiden vanhempia Tiedot kotiin–kirjeellä tai sähköisesti Wilman kautta sekä rehtoria Rehtorin tiedotteen avulla

KIRJAT

 • Opettaja valitsee lapsen kanssa sopivan helppolukuisen ja innostavan kirjan -­ei tavutettuja tai tavutettuja oppikirjoja­
 • Jokaiselle lapselle valitaan oma kirja
 • Yhtä kirjaa mielellään monta kappaletta

LUKUTUOKIOT LÄHTEVÄT KÄYNTIIN

 • Lukutuokiot kahdenkesken: mummi/vaari+lapsi
 • Kestää sovitun ajan esim. puolikas tai 1 oppitunti/oppilas
 • Mummi/vaari antaa lapselle kirjanmerkin
 • Opettaja ja mummi/vaari vaihtavat lyhyesti kuulumisia ennen tai jälkeen lukutuokion
 • Mummi merkitsee aikataulu lappuun (oppaan lopussa) lukutuokion päivämäärän ja keston

LUKUTUOKION SISÄLTÖ
 

Lukutuokion aikana:

 1. Vaihdetaan kuulumiset ja virittäydytään lukemiseen
 2. Luetaan kirjaa eri lukutavoilla
 3. Keskustellaan luetusta+laitetaan tarra kirjanmerkkiin

LUKUTAVAT & LUKEMINEN

 • Eri kerroilla käytetään eri lukutapoja vuorotellen: yhdellä lukutuokiolla yhtä tapaa ja seuraavalla toista. Jos joku tuntuu hankalalta,voidaan käyttää niitä lukutapoja jotka lapsi hallitsee. Lukutavat on esitelty tarkemmin Lukumummien ja –vaarien oppaassa.
 • Lukemisessa tärkeintä on päästä tekstissä eteenpäin. Jos lapsi tekee paljon virheitä, häntä voi pyytää lukemaan tarkemmin. Kaikkia virheitä ei tarvitse korjata, mutta jos sanan merkitys muuttuu, mummi/vaari voi pyytää lukemaan sanan uudestaan
 • Hankalimmat sanat voi lukea yhdessä. 
 • Kannustus ja myönteinen ilmapiiri ovat tärkeitä!

TOIMINNAN LOPPUESSA

 • Mummi/vaari jakaa osallistuneille lapsille lukudiplomit
 • Opettaja ja mummi/vaari voivat halutessaan sopia ajan loppupalaverille
 • Opettaja täyttää sähköisen kyselyn toiminnasta
 • Mummi/vaari täyttää paperisen kyselyn toiminnasta (oppaan lopussa) ja lähettää palautuskuoressa Niilo Mäki Instituuttiin