Toiminnan edellytys on innokkaat ja aktiiviset vapaaehtoiset!

 

Tietoa yhdistyksestä

MLL Aviapoliksen paikallisyhdistys

MLL Aviapoliksen yhdistyksessä on 290 (2020) jäsentä ja aktiivinen hallitus. Yhdistys perustettiin toukokuussa 2011 Aviapoliksen kasvavalle alueelle. Toiminta-alueemme on Kartanonkoski, Pakkala, Tammisto, Veromäki, Veromies ja Ylästö.

MLL Aviapoliksen tehtävä on parantaa lapsiperheiden hyvinvointia ja edistää aktiivista kansalaisuutta yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. MLL toimii vaikuttamalla ja vaikuttaa toimimalla.

MLL Aviapolis toimii MLL:n arvojen, toimintaperiaatteiden ja liittokokouksessa määriteltyjen linjausten mukaan ja edistää jäsentensä valitsemilla tavoilla lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Paikallisyhdistyksen toimintaa ohjaavat myös yhdessä sovitut ja MLL:n keskusjärjestön hyväksymät säännöt.

Paikallisyhdistys on MLL:n keskusjärjestön ja oman alueensa piirijärjestön jäsen.

 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on yhteisö, joka muodostuu keskusjärjestöstä, 10 piirijärjestöstä ja 547 paikallisyhdistyksestä. Henkilöjäsenet ovat jäseninä paikallisyhdistyksissä. Paikallisyhdistyksissä on jäseniä 85853 (2019).

 

Liittokokous, liittovaltuusto ja liittohallitus

Mannerheimin Lastensuojeluliiton ylin päättävä elin on kolmen vuoden välein kokoontuva liittokokous. Liittokokous linjaa liiton toimintaa ja hyväksyy liiton toimintasuunnitelman seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi liittokokous valitsee liittovaltuuston, johon kuuluu kolme puheenjohtajaa ja 38 jäsentä sekä liittohallituksen puheenjohtajan.

Liittovaltuusto puolestaan valitsee liittohallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi yhdeksän jäsentä.

Liittokokouksessa äänioikeus on MLL ry:n jäsenillä: paikallisyhdistyksillä ja piirijärjestöillä. MLL:n keskusjärjestön jäseniä ovat 10 piirijärjestöä sekä 547 paikallisyhdistystä.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton liittokokous pidetään seuraavan kerran Helsingissä kesäkuussa.

 

Keskusjärjestö

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry on keskusjärjestö, jonka jäseniä ovat paikallisyhdistykset ja piirijärjestöt. Keskusjärjestöllä on keskustoimisto Helsingin Hakaniemessä. Keskusjärjestössä työskentelee noin seitsemänkymmentä työntekijää.

Keskustoimiston yhteystiedot

 

Piirit

Mannerheimin Lastensuojeluliitossa on 10 piirijärjestöä. Piirijärjestö on alueensa paikallisyhdistysten tuki ja alueellinen vaikuttaja. Kullakin piirijärjestöllä on piiritoimisto, jossa on palkattua henkilökuntaa.

Piirijärjestö on MLL:n keskusjärjestön jäsen.

Piirien yhteystiedot